Filter

Onderzoek Projecten

Lopend en gerealiseerd werk

Kansenscan circulair slopen Universiteit Utrecht

Hergebruikideeën in tenderfase, Kameleon

Hergebruikideeën in tenderfase met Ector Hoogstad

Kansenscan circulaire transitie Dudok Wonen Hilversum

Materiaalstroom kansenscan Van Wijk VGO

11 praktijktips voor een (meer)circulaire sloop

11 concreet toepasbare tips om te komen tot een meer circulaire sloop binnen de gestelde projectkaders.

Meer informatie

Kansenscan diverse te slopen gebouwen De Bilt & Groenekan

Winnen tender en hergebruik in Circulaire school Zevenhuizen

Adviseur circulair bouwen Rijkskantoor van hergebruikstromen

Masterplan circulaire ontwikkeling De Hoef West Amersfoort

Circulaire sloop en bouw school Gouda

Hergebruik in duurzaam renovatieproject Kuilsenhofweg Amsterdam

Hergebruik uit en in Het Zandkasteel

Stoere biobased en circulaire gemeentewerf Nieuwkoop

Ontwikkeling Circular Skin

Hergebruik in nieuwbouw Vronestein Utrecht

Hoogwaardigere afzetkansen bulkstromen Woonstad Rotterdam

Circulaire sloop en nieuwbouw Fridtjof Nansenhof

  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

Bulkhergebruik renovatie Prinsessenflats Rotterdam

Hergebruikpotentie constructie garages

Circulaire renovatie jongerenwoningen Maja

Quickscan circulaire sloop en bouw loodsen Schiphol

Input tenderstuk circulaire transformatie Rivierenhuis

Input tenderstuk transformatie galerijflats

Circulair adviseur ontwerpteam het HUIS van Roosendaal

Onderzoek beste tool voor hergebruik in nieuwbouw

Hergebruik in circulaire Grondstoffenfabriek

Onderzoek voorwaarden gebruik Bouwmarktplaatsen

Winnen tender Cleantechwoningen Zutphen

Quickscan hergebruikkansen transformatie kantoor Portaal

Searchproces verbouwing kantoor PWC

KLUS de Bouwkringloop

Winnen tender en circulaire invulling Green Chemistry Campus

Winnen tender circulaire sloop nieuwbouw Mariskwartier Vlaardingen

Hergebruik in transformatie oud Shell kantoor

Foto van Lucas van der Wee | Cepezed

Meer informatie

Hergebruik in bedrijfsverzamelgebouw Utrecht Community

Quickscan hergebruik vanuit drie ABN AMRO kantoren

Searchproces voor de Tijdelijke Rechtbank

Maakt BIM toekomstig hergebruik makkelijker en goedkoper?

Input tenderstuk Stebru 2e Daalse Dijk Utrecht

Quickscan hergebruik uit sloop woonblok Leiden

Input tenderstukken slim verduurzamen gemeente Eindhoven

Partner ontwerpteam villa van 80% hergebruikt materiaal

Quickscan hergebruik uit kantoren Vektis

Winnen tender en kansenscan hergebruik renovatie schoolgebouwen

Organiseren hergebruik VechtclubXL

Quickscan hergebruik in en uit Knoopkazerne

Hergebruik uit Geroflats Zeist

Quickscan hergebruik verbouwing hoofdkantoor Rabobank

Quickscan hergebruik uit ziekenhuizen Amersfoort

  • Test

Input business proposal Hof van Cartesius

  • Input voor planvorming
  • Ideeën voor hergebruik
Weten wat circulair u oplevert? Kom er hier achter...