Onderzoek hergebruik bouwmaterialen

Wij voeren kleine en omvangrijke onderzoeken uit, altijd met ‘de poten in de klei’. Verandering begint in de praktijk. Zo helpen wij fabrikanten, bouwers, vastgoedeigenaren en landelijke en lokale overheden aan concrete antwoorden op hun onderzoeksvragen. Dit gepaard met uitvoerbare adviezen. En wanneer we specifieke kennis missen schakelen we expertpartners in. Denk aan experts op het gebied van unieke technieken, kosten en milieu.

Lees verder over diverse onderzoeken:

Onderzoek naar gebruikte bouwmaterialen

Wat is het effect van hergebruik op de MPG score?

Doel onderzoek: Bekend is dat hergebruik van bouwmaterialen beter is voor het milieu. Maar wat is het effect van product hergebruik op de MPG score van nieuwbouw woningbouw? Hoe ver kunnen we daarin nu al gaan?
Aanpak: Bij 12 woningbouwprojecten onderzoeken we wat het effect is van het toepassen van nu beschikbare herbruikbare en/of remontabele bouwproducten op de uiteindelijke MPG score.
Opdrachtgevers: Provincie Utrecht & Ministerie van Binnenlandse Zaken
Inschakelde partners: Cirkelstad, NIBE en IMIX projecten

Hoe goed functioneren Bouwmarktplaatsen?

Doel onderzoek: Er zijn tientallen sites waarop allerlei 2e hands bouwproducten worden aangeboden. Denk aan site’s als Oogstkaart, Insert en Marktplaats. We hebben grondig onderzoek gedaan naar de werking van de grootste Bouwmarktplaatsen. Hoeveel wordt er daadwerkelijk verkocht? Wat lossen ze wel en niet op om te komen tot hergebruik? En wat is het doel achter de Bouwmarktplaatsen? Dit heeft essentiële inzichten opgeleverd voor de eigenaren en de gebruikers.
Aanpak: 5 Bouwmarktplaatsen testen in de praktijk. Dit door gebruik door 10 disciplines. Breder ophalen van praktijkervaring 60 bedrijven.
Opdrachtgevers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De belangrijkste lessen

Onderzoek naar gebruikte bouwmaterialen
Onderzoek naar gebruikte bouwmaterialen

Hoe kan Woonstad Rotterdam bulkstromen Efficiënter herinzetten?

Doel: Woonstad Rotterdam heeft +/- 55.000 wooneenheden. Al het vastgoed moet worden onderhouden. Ook worden er gebouwen gesloopt en bijgebouwd. Welke grote afvalstromen komen er nu vrij? Hoeveel is dit de komende jaren? En hoe kunnen die efficiënter en/of goedkoper en/of meer circulair opnieuw ingezet worden?
Aanpak: We hebben de projectenplanning voor de komende jaren omgezet in data over wat, waar, wanneer en in welke hoeveelheid vrijkomt. Voor de grootste stromen is in kaart gebracht wat de huidige afvalverwerkingsketens zijn (tot buiten Nederland). Vervolgens is gekeken welke slimmere routes er zijn en welke partijen die zouden kunnen organiseren. Met deze partijen is Woonstad Rotterdam in gesprek gegaan.
Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Neem contact op

Wat is de beste tool voor stimuleren van hergebruik?

Doel onderzoek: Er zijn diverse tools om hergebruik van bouwmaterialen (mede)mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan een bouwhub, een lokale Bouwmarktplaats, specifieke meetmethode of een inkoopinstrument. Met welke tool is het mogelijk om, als aanbestedende grondverkoper, een projectontwikkelaar te stimuleren om bouwproducten te gaan hergebruiken? Dit toegespitst op de ontwikkelingen in het Beurskwartier Utrecht.
Aanpak: 7 soorten tools onderscheiden, 25 tools geanalyseerd, 15 eigenaren ondervraagd, o.b.v. input 16 (bouw)opdrachtgevers bleek een meetmethode de beste tool, alle meetmethodes geanalyseerd op meten van hergebruik.
Uitkomst (heel kort): De markt wil beoordeeld worden op basis van een meetinstrument. Hoe meer hergebruik, hoe hoger de score. Het ‘minst slechte’ / beste instrument op de markt is de MPG berekening. Hierin scoort hergebruik enorm goed t.o.v. nieuwe vervuilende bouwproducten.
Opdrachtgevers:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Provincie Utrecht & Gemeente Utrecht

Onderzoek naar gebruikte bouwmaterialen
Onderzoek naar gebruikte bouwmaterialen

Hoe kan BIM hergebruik effectiever maken?

Steeds meer gebouwen worden ontworpen in een Building Information Model (BIM). Kort door de bocht een 3D weergave van een gebouw met gebouw- en productinformatie. Uiteraard is BIM meer dan alleen dat. Met BIM zijn bouwfouten te voorkomen en is het na oplevering mogelijk om beheer en onderhoud van vastgoed efficiënter en goedkoper uit te voeren.

Maar over tientallen jaren, wanneer een gebouw wordt aangepast of gedemonteerd en gesloopt, kan BIM dan ook wat betekenen voor hergebruik?

Ruim voordat Thomas Rau de term Materiaalpaspoort introduceerde hebben wij een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om noodzakelijke hergebruikinformatie te verwerken in BIM modellen.

De belangrijkste lessen

Weten wat circulair u oplevert? Kom er hier achter...