Render The Greenhouse | Cepezed

Maakt BIM / een Materiaalpaspoort hergebruik makkelijker en goedkoper?

Steeds meer gebouwen ontworpen aan de hand van Building Information Models (BIM). Een 3D weergave van een gebouw met gebouw- en productinformatie. Hiermee zijn bouwfouten te voorkomen en werkt gebouwbeheer efficiënter en goedkoper. Maar in de toekomst, wanneer een gebouw wordt aangepast of gedemonteerd en gesloopt, kan BIM dan ook wat betekenen voor hergebruik? In 2015, voordat Thomas Rau de term Materiaalpaspoort introduceerde, hebben wij dit laten onderzoeken.

 

De zoektocht naar bouwproductinformatie

Om te beslissen of hergebruik technisch en financieel haalbaar is, is er allerlei informatie nodig. Wij halen deze informatie vaak zo op:

  • Opvragen tekeningen bij de gebouweigenaar, vaak mist dan belangrijke informatie zoals detailtekeningen of tekeningen van een verbouwing.
  • Aanvullend in archief van een gemeente zoeken naar de oorspronkelijke bouwtekeningen. Iemand moet naar het archief om in dozen te gaan graven. Vooraf is onbekend welke info er beschikbaar is.
  • Inventarisatie van het gebouw. Vastleggen staat en bevestiging materiaal. Niet elk materiaal is toegankelijk.
  • Destructief onderzoek indien er te nog onvoldoende info beschikbaar is over de bevestiging. Dit kan vaak pas wanneer de gebruiker niet meer aanwezig is, wat vaak vlak voor start sloop is.

Met deze informatie is te bepalen of het mogelijk is om een bouwproduct her te gebruiken. Daarnaast kunnen we met deze informatie en onze kennisdatabase een businesscase maken (demontage, logistiek en montage < inkoop nieuw). Het komt alsnog voor dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om dit goed te kunnen doen.

Wij vroegen ons af, kan dit met huidige technieken niet sneller en beter? Michel Martens heeft dit in 2015 onderzocht. Dit in opdracht van Repurpose en Stadgenoot. Daarbij is als basis de BIM informatie, die Stadgenoot over zijn vastgoed verzameld, gebruikt.

Exploded View | JTB.architecture
Materiaalpaspoorten en BIM, welke data is relevant?
Materiaalpaspoorten en BIM, welke data is relevant?

Kan met BIM sneller en goedkoper alle nodige hergebruikinformatie worden opgehaald?

Onderhoudsinformatie de helft van het werk

BIM wordt steeds meer gebruikt om gebouwen te ontwerpen en te bouwen. Wat handig is aan BIM is dat verschillende bedrijven aan hetzelfde Industry Foundation Classes bestand (IFC) kunnen werken.

Als het IFC model als ‘as build’ wordt opgeleverd kan de gebouwbeheerder dit model als basis gebruiken voor gebouwbeheer en onderhoud. Er zijn tools op de markt die het model als basis gebruiken voor het ophalen en schrijven van data. In die tools is onderhoudsinformatie te verwerken die weer niet in het IFC model zit.

Voor hergebruik is er aanvullende informatie nodig. Zo is er bijvoorbeeld meer info nodig om (automatisch) te kunnen bepalen wat de restwaarde van een binnenwand is. Welke informatie al beschikbaar is i.v.m. onderhoud staat in de tabel. Ook staat hier welke aanvullende informatie voor onderhoud in online tools worden verwerkt.

Aanvullende opslagtool(s) nodig

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle nodige informatie opgeslagen kan worden in het IFC model. Een aanvullende database is de oplossing. In de tabel staat welke informatie voor hergebruik in zo’n database past.

Conclusie: goedkoper en veel sneller

Voor het bepalen of hergebruik (uit) kan van bijvoorbeeld gevelkozijnen is er allerlei informatie nodig. Denk aan data m.b.t. afmetingen, leeftijd, opbouw, onderhoudsgeschiedenis, etc. Voor dit soort essentiële data is nu nog allerlei handwerk nodig. Dit gebeurt op basis van (incomplete) tekeningen, (incomplete) inventarisaties en destructief onderzoek. Voor één bouwproduct kost dit al snel een paar dagdelen.

Dit werk kan ook in een halfuur (per product), en misschien zelfs wel automatisch. Dit middels een goed bijgehouden 3D kopie van de werkelijkheid (BIM model) gekoppeld aan een database. Hierin wordt alle nodige informatie voor hergebruik goed bijgehouden. Zo heeft een gebouweigenaar snel inzicht in de hergebruikwaarde van zijn bouwproducten en kan een demontageaannemer veel sneller en goedkoper materiaal verkopen.

Weten wat circulair u oplevert? Kom er hier achter...